ОагӀат:Кхыдола маӀанаш: белгалъяьккхай йоацаш йола оагӀув

Кечал я укхазара: Википеди

«Кхыдола маӀанаш: белгалъяьккхай йоацаш йола оагӀув» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 109 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 109 оагӀув я