ОагӀат:Паччахьалкхенаш алапатах

Кечал я укхазара: Википеди

«Паччахьалкхенаш алапатах» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 24 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 24 оагӀув я