ОагӀат:Эрсечен экономикай шахьараш

Кечал я укхазара: Википеди

«Эрсечен экономикай шахьараш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато цаӀ мара оагӀув чулоацац.