ОагӀат:Лераш:Таблицаш

Кечал я укхазара: Википеди
Укх оагӀато чулоац лерий цӀерий моттигара оагӀонаш.
Ер лелае йиш яц статьяшта е кхыйолча цӀерий моттигера оагӀонашта оагӀаташ оттаяра духьа.


КӀалоагӀаташ

Укх оагIата чу я алхха ер кIалоагIат.

«Лераш:Таблицаш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 3 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 3 оагӀув я