ОагӀат:Лераш:Арахьара тӀатовжамаш

Кечал я укхазара: Википеди

«Лераш:Арахьара тӀатовжамаш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 8 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 8 оагӀув я