Ло:TaxString

Википеди материал

{{Таксон}} яхача лоно лелабу амала ло ба ер.

(i) Документаци

Укх лерах пайда эцаш йола оагӀонаш толхаергйоацаш хувцам бича мишта хул хьожаш тохкам бе хьай белха моттиге.