Ло:ЦӀеча Байракха Къахьегама орден

Википеди материал

ЦӀеча Байракха Къахьегама орден

(i) Документаци

Укх лерах пайда эцаш йола оагӀонаш толхаергйоацаш хувцам бича мишта хул хьожаш тохкам бе хьай белха моттиге.