Ло:Майдилг Къахьегама ветаран

Википеди материал

Мейдилг «Къахьегама ветаран»

(i) Документаци

Укх лерах пайда эцаш йола оагӀонаш толхаергйоацаш хувцам бича мишта хул хьожаш тохкам бе хьай белха моттиге.