Ло:Бусулба ханорг Тахан

Кечал я укхазара: Википеди
Тахан

кхаьра

7 аьтинга

2023


18 Зулькада

1444

[кердадаккха]

Information.svg Документация

Ер ло гойташ ба григореи бусулбеи ханоргех дола таханара таьрахь (дерригача дуненца нийсъяьча ханаца).

Укх лерах пайда эцаш йола оагӀонаш толхаергйоацаш хувцам бича мишта хул хьожаш тохкам бе хьай белха моттиге.