Кинижкий хьасташ

Дешаргах лаьца хоам лахар

Белгалъяьккхача ISBN номера чу, хетаргахьа, гӀалат да. ДӀатахка, юххьанца латтачара номера хьаязъеча хана харцахьа язъяьйий.

Кинижках лаьца кхы а хоам хила мега мазаогӀонаш гойташ я укх оагӀон тӀа. Уж я интернет-тикаш а, библиотекий каталогаш чу лахара системаш а.