Ло:Укх дийнахьа хиннар:04-1

Кечал я укхазара: Википеди
Перейти к навигации Перейти к поиску
  • 1921 — бIарчча кIирá болх а баь йистеяьлар ГIалгIай округа советий кхетаче. Цу кхетаче дáкъа лоацаш хиннав 28 гIалгIай юртара викал, исполкома тхьамада хержá хиннав Заьзганаькъан Идрис (сурта тIа). Иштта а исполкоме юкъебахáбар Горчханнаькъан Iаьла а, Малсагнаькъан Иналук а, Албохчнаькъан Юсуп а, Аьлданаькъан Султан а, кхы бараш а. Кхетачéно иштта тIаийцар Лоаман Республика кхоллар.
  • 1949 — СССР МВД дагардаьчох ГIазакхстанеи ГIиргIизстанеи 335 173 саг ва гIалгIайи нохчийи къаман лаьрххIа бáха Iоховшабаь. 1944 шера Саь-кур 29 дийнахьа хиннар лаьрхIача Iобигá бар 470 449 гIалгIаи нохчеи. Цунах хов, нах мехках боахаш а баьхачул тIехьагIа а, 5 (пхин) шерá, гIалгIайи нохчийи 135 276 сагах кIезигбенналга.
  • 1993ГIалгIайчен Мехкдаь № 18 йола распоряженеца вIашагIъеллай Шоаш бáхача меттигашкара байдда бахачáрийи низагIа баха бийзачáрийи гIулакхий хьáкъехьа йола паччахьалкхен комитет.
  • 1993 — Россе Федерацен унахцIено лораяра министра № 60 йолча амарца хьайийлай ГIалгIай лорий училище.