ВIашагIдувзаденна нийсдараш

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ӏочуязъе оагӀон цӀи, цунна тӀатовжаш йолча оагӀонаш чу даь дола хувцамаш бӀаргагургдолаш (ОагӀата доакъашхой бӀаргагургболаш Ӏочуязъе ОагӀат:ОагӀата цӀи). Хьа зéма хьаязъяьрá юкъейоагӀача оагӀонаш чу даь хувцамаш сомача лапӀазаца белгалдаь да.

Керда хувцамий оттамаш Хьахьокха 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дийнахь даь хинна тIеххьара 50 | 100 | 250 | 500 хувцамаш
Къайлабаха ражача дӏаэтта доакъашхой | Къайлабаха шоай цIияккханза доакъашхой | Къайладаккха Iайха тоадаьраш | Хьахьокха боташ | Къайладаккха зIамига дола тоадар | Хьахьокха оагIаташ тIатохар | Хьахьокха Викидараш
19 АьрхIий 2020 23:10 денза даь хувцамаш хьахьокха
   
ОагIон цIи:
Лоацдаьраш: 
д
Викидараш нийсдар
К
Укх хувцамаца керда оагIув кхелла хиннай (хьажа иштта керда оагIонашка)
зI
Ер зIамига хувцам ба
б
Ер хувцам ботаца баь ба
(±123)
байташкахь боарам хувцар

19 АьрхIий 2020